K-1 MAX Japan Tournament - Final

K-1 MAX Japan GP: Yuichiro Nagashima vs Yuji Nashiro